Získejte dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců

Věděli jste, že můžete jednoduše získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců? Obraťte se na nás a rádi Vám se získáním dotace a s následným vzděláváním zaměstnanců pomůžeme. Připravíme Vám nejen potřebný vzdělávací program, ale předáme Vám i informace o tom, jakým způsobem o dotaci zažádat a pomůžeme s vyplněním veškerých formulářů.

POVEZ II

POVEZ II je zkratka názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly. Jednoduše řečeno, dostanete dotaci na zvýšení kvalifikaci svých zaměstnanců.

Komu je příspěvek určen?

Oprávněnými žadateli jsou:

  • podnikatelské subjekty (obchodní korporace, státní podniky, organizační složka zahraničního podniku, ...)
  • OSVČ - fyzické osoby se zaměstnanci i bez zaměstnanců
  • nestátní neziskové organizace

Komu není příspěvek určen?

Tentokrát bohužel nemůžeme pomoci:

  • školám a školským zařízením
  • obcím, krajům, svazkům obcí, veřejné správě a místní samosprávě
  • organizačním složkám státu
  • institucím služeb zaměstnanosti
  • profesním a podnikatelským sdružením

Kolik můžete získat?

Hrazeno je 85 % nákladů. Podílet se budete pouze 15 %. Na vzdělávání byla vyčleněna částka 1 500 000 000 Kč. Z této částky bylo ke dni 30.11.2018 alokováno pouze 566 347 077 Kč. Stále tedy v rozpočtu zbývá velká částka.

Jak dalé postupovat?

Kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@intellego.cz a my Vám rádi předáme více informací, pošleme veškerou dokumentaci a pomůžeme Vám s vyplněním žádosti.

Příklady realizovaných školení ve firmách:

Microsoft Office (Word Excel, Powerpoint) dle vaší úrovně

Připravíme školení zaměřené na kancelářský balík Microsoft Office dle úrovně vašich zaměstnaců. Školení může obsahovat pouze ty části, ve kterých se potřebujete nejvíce zlepšit. Vybrat si tak můžete Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher nebo Access.

Zákoník práce pro vedoucí pracovníky

Udělejte si jednou provždy jasno v problematických částech pracovního práva. Toto školení Vám můžeme nachystat jako kompletní průřez pracovním právem nebo jej naopak zaměřit na konkrétní oblasti – dovolená, překážky v práci, home office, pracovnělékařská péče, rozvázání pracovního poměru, atd.

Cestovní náhrady

Zlepšete své znalosti v problematických částech právní úpravy cestovních náhrad. Vyzkoušejte si praktické příklady zaměřené na poskytování cestovních náhrad.

Kvalifikační příprava pro mistry a vedoucí pracovníky

Určeno pro mistry a vedoucí pracovníky ve výrobních firmách. Protože na vzdělávání těchto pracovníků se často zapomíná, připravili jsme tento program, který vaše zaměstnance naučí (nejen) praktické způsoby vedení lidí.

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí

Zaměstnáváte cizince nebo naopak vysíláte své zaměstnance do zahraničí? Potom by vás mohlo zajímat toto školení, které je v poslední době velmi poptávané a kladně hodnocené. Určeno především pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním a vedení firem.