• Dne: Čtvrtek 10 of říjen 2019 v 09:00
Price 2 057 Kč Register

Lektor:

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ

Působí na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílí se také na přípravě nové legislativy.

Datum konání:

10.10.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ

Působí na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílí se také na přípravě nové legislativy a je zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Program:

 1. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, včetně posledních novelizací, vyhlášky k zákonu a jejich novelizace
 2. Působnost zákona o odpadech
 3. Odpad, vedlejší produkt/mimoodpadový režim, výrobek z odpadu
 4. Zařazování odpadů podle druhu a kategorie
 5. Označování a identifikační list nebezpečného odpadu
 6. Nakládání s odpady u původce, jeho zákonné povinnosti
 7. Povinnosti provozovatelů zařízení nakládajících s odpady
 8. Obec jako původce odpadů a její povinnosti
 9. Vedení evidence odpadů, ohlašovací povinnosti – Hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, ….
 10. Přeshraniční přeprava a doprava odpadů
 11. Nakládání s vybranými komoditami – zejm. kaly z čistíren odpadních vod, sedimenty, autovraky, baterie a akumulátory, elektrozařízení a elektroodpad
 12. Zpětný odběr výrobků podle zákona o odpadech
 13. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, předcházení vzniku BRP
 14. Výkon státní správy – správní orgány a jejich kompetence
 15. Kontrolní činnost a přestupkové řízení z pohledu zákona o odpadech
 16. Diskuze, zodpovězení dotazů účatníků

                                  Další informace:

                                  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                                  Místo konání:

                                  BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

                                  BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.