• Dne: Pondělí 7 of říjen 2019 v 09:30
Price 2 178 Kč Register

Lektor:

JUDr. Marie SALAČOVÁ

Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních náhrad, působila na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Úřadě důchodového zabezpečení.

Datum konání:

7.10.2019

Časový harmonogram:

8.30 –  9.30 – prezence účastníků

9.30 – 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Marie SALAČOVÁ

Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních náhrad, působila na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Úřadě důchodového zabezpečení, autorka mnoha odborných publikací, článků a výkladů. Oblíbená lektorka!

Komu je školení určeno:

Školení je určeno především pro účetní a mzdové účetní, dále potom také pro personalisty, daňové poradce, podnikatele, auditory a všechny ostatní, kteří se potřebují orientovat v problematice cestovních náhrad.

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2020, pokud budou v době konání kurzu známé.

Program školení:

 1. Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
 2. Vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 3. Odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
 4. Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 5. Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 6. Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 7. Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 8. Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 9. Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.)
 10. Paušalizace cestovních náhrad
 11. Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 12. Právní úprava závodního stravování
 13. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.