• Dne: Úterý 26 of únor 2019 v 09:00
Price 2 662 Kč Register

Lektoři:

Mgr. Zuzana de Korver a Mgr. Radka Stupková

Působí na Úřadu průmyslového vlastnictví, spoluautorky novely zákona o ochranných známkách.

Datum konání:

26.2.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektoři:

Mgr. Zuzana de Korver

Působí na Úřadu průmyslového vlastnictví a v současnosti zastává pozici předsedkyně rozkladového senátu se zaměřením na práva na označení. Dlouhodobě se specializuje se na obor průmyslového vlastnictví, zejména na oblast práv na označení a dvoustranné řízení v oblasti ochranných známek. Spolupodílela se na legislativní přípravě novely zákona o ochranných známkách. Je členka zkušební komise pro zvláštní část úřednických zkoušek oboru Průmyslové vlastnictví.

Mgr. Radka Stupková

Vedoucí oddělení ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Spolupodílela se na validaci překladů unijních právních aktů týkajících se ochranných známek a rovněž spolupracovala při přípravě návrhu novely zákona o ochranných známkách. Dlouhodobě působila na Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie, kde se zejména věnovala kooperačním projektům, jejichž cílem je harmonizace praxe v řízeních o ochranných známkách. V těchto mezinárodních aktivitách pokračuje i nadále jako zástupce Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Komu je školení určeno:

Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek.

Program školení:

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2019. Novela do českého známkového práva transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Účastníci budou nejenom informováni o nových druzích ochranných známek, o změnách v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku, ale i o povinnosti každého vlastníka ochrannou známku řádně užívat.

1. Nová definice ochranné známky
2. Nové druhy ochranných známek (např. multimediální, pohybová, zvuková)
3. Změny v řízení o přihlášce ochranné známky
4. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

 • Nové absolutní důvody
 • Zrušení § 6 v rámci věcného průzkumu

5. Zrušení důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky

  6. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti – Námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

  • Nová systematika námitkových důvodů
  • Shoda starší ochranné známky s přihlašovaným označením
  • Ochranné známky s dobrým jménem
  • Změny v ostatních námitkových důvodech

     7. Průkaz řádného užívání namítané ochranné známky v řízení o námitkách 

     • Žádost přihlašovatele o předložení důkazů 
     • Náležitosti žádosti o předložení důkazů
     • Lhůta k podání žádosti o předložení důkazů a její omezení
     • Lhůta k předložení důkazů o řádném užívání namítaných ochranných známek a její omezení
     • Prokazování užívání namítané ochranné známky
     • Částečné užívání namítané ochranné známky 
     • Důsledky (ne)užívání namítané ochranné známky
     • Zamítnutí námitek z důvodu nedoložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky

     8. Připomínky proti zápisu ochranné známky – nová lhůta pro podání
     9. Zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání
     10. Nová právní úprava návrhu na prohlášení za ochranné známky za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky
     11. Změny v řízení o rozkladu
     12. Nová úprava vztahující se k placení správních poplatků
     13. Zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách
     14. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

     Další informace:

     Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

     Místo konání:

     BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

     BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.