• Dne: Pátek 15 of únor 2019 v 09:00
Event finished

Lektor:

Doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc.

Přední odborník v oblasti controllingu, působí na ČVUT a přednáší na prestižních mezinárodních konferencích, dlouhodobě se věnuje podnikovému řízení v praxi.

Datum konání:

15.2.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc.

Přední odborník v oblasti controllingu, mimo výuky na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze přednášel také v programech MBA a pro renomované zahraniční agentury. V posledních letech přednáší také na prestižních mezinárodních konferencích. Od roku 1990 vedl řadu úspěšných projektů podnikového řízení pro větší i menší firmy. Právě z nich čerpá hlavní zdroje pro prakticky zaměřené semináře.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno vedoucím pracovníkům, pracovníkům controllingu, pracovníkům střední úrovně řízení všech typů útvarů (zejména technických, provozních, ekonomických a obchodních), vedoucím týmů a všem ostatním, kteří chtějí porozumět controllingovému řízení.

Cíl školení:

Cílem tohoto školení je ukázat vývoj controllingu až po současné integrované controllingové řízení, vymezit základní principy controllingového řízení a ukázat, jak je realizovat. Dále se seznámíte s manažerskými nástroji, které jsou klíčové pro účelovou konstrukci controllingové aplikace a s jejich integračními vlastnostmi. Na připravených řešených úlohách a modelech budou pro lepší pochopení ilustrovány klíčové body výkladu. Zároveň získáte možnost konzultace vlastních zkušeností a nejasných situací, se kterými se ve své praxi setkáváte.

Program školení:

Seminář stručně připomíná vývoj controllingu až do současné fáze controllingového řízení. Zdůrazňuje jeho základní principy a způsoby jak je realizovat pomocí současných manažerských nástrojů, včetně důrazu na jejich integraci (propojenost). Věnuje se zásadám tvorby strategie a následného plánování, řízení nákladů, i roli investičních projektů. Je zařazeno také několik propočtových úloh. Možnosti zajištění integrace jsou demonstrovány na připravených počítačových modelech.

  1. Controlling, jeho vývoj, jeho náplň a transformace do controllingového řízení

  2. Controllingové pojetí řízení, jeho principy a zásady

  3. Konvergenční controllingový koncept a jeho sedm hledisek

  4. Uspořádání systému řízení podniku (instituce) - klíčové entity a jejich vazby

  5. Tvorba strategie, strategická mapa cílů jako východisko cílového směřování

   • Výkonnost jako současný určující požadavek
   • Ukazatelé finanční a nefinanční - jejich vazba
   • Ukazatele finanční výkonnosti a jejich souvislost

            (EBIT, EBITDA, ROS, ROA, ROE, ROCE, EVA, DCF)

  6. Plánování - problematická oblast řízení

  • Od strategického plánu k ročnímu a operativnímu plánu
  • Integrace věcná a finanční, prezentace na Modelu NFP
  • Integrační roviny ročního (taktického) plánu
  1. Klíčové systémové koncepty pro tvorbu aplikace controllingového řízení a jak je spojit:
  • Procesní přístup
  • Činnostní přístup (Activity Based Management)
  • Projektový přístup
  • Principy Balanced Scorecard
  • Metodologie okruhů produktů
  • Limitní kalkulace (Target Costing)
  1. Řízení nákladů jako podstatná součást controllingového řízení
  • Co to znamená "řídit náklady"?
  • Role provozního rozpočtu, manažersky versus účetně pojímaný rozpočet
  • Metoda hodinové nákladové sazby
  • Kalkulace, kalkulační vzorec, prezentace na Modelu 3P
  • Vícestupňový příspěvek na úhradu
  • Proč je současný kalkulační vzorec zásadně jiný než klasický?
  1. Další metody a postupy controllingového řízení a jejich účel, vč.
  • Role a typy rizika
  • Metody pro vyhodnocení investičních projektů
  1. Prezentace zásad a postupů controllingového řízení na počítačových modelech

                       Další informace:

                       Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                       Místo konání:

                       BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

                       BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.