Systém vzdělávání úředníků upravuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 

Vzdělávání úředníků je povinné. Vzdělávání mohou poskytovat akreditované instituce v akreditovaných vzdělávacích programech. Územní samosprávný celek je povinen zajistit prohlubování kvalifikace a vypracovat plán vzdělávání, který obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejvýše 18 dní po dobu následujících tří let. 

Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města nebo do krajského úřadu. 

Nabízíme akreditovaná školení Ministerstvem vnitra České republiky:

17. 10. OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA, APLIKACE V PRAXI, NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY