Zrušení obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky, které zpřístupnilo možnost přihlašovat netradiční ochranné známky (zvukové, holografické, pohybové apod.), přinesla novela zákona o ochranných známkách, která nabyla účinnosti na začátku letošního roku.

Novela zákona o ochranných známkách sbližuje systém ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech Evropské Unie.

V jejím důsledku například došlo k vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky. Nově tak vznikla možnost přihlašovat netradiční ochranné známky, což by mělo podle Úřadu průmyslového vlastnictví pozitivně působit na podnikatelské prostředí.

Nyní je definováno 11 druhů ochranných známek:

 1. Slovní ochranná známka
 2. Obrazová ochranná známka
 3. Prostorová ochranná známka
 4. Poziční ochranná známka
 5. Ochranná známka se vzorem
 6. Barevná ochranná známka
 7. Zvuková ochranná známka
 8. Pohybová ochranná známka
 9. Multimediální ochranná známka
 10. Holografická ochranná známka
 11. Jiný druh ochranné známky

Kromě rozšíření druhů ochranných známek posílil zákon postavení dosavadních vlastníků ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví bude nově informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky a došlo ke zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních o ochranných známkách.

Novela rovněž změnila zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavedla možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Zdroj: podnikatel.cz

Více informací

Zveme Vás na školení OCHRANNÉ ZNÁMKY – VELKÁ NOVELA ZNÁMKOVÉHO ZÁKONA OD ROKU 2019, které se bude konat 26. února 2019 v BEA centru v Olomouci. Školením Vás provedou Mgr. Zuzana de Korver a Mgr. Radka Stupková, které působí na Úřadu průmyslového vlastnictví a jsou spoluautorky novely zákona o ochranných známkách.

Podrobný program školení a přihláška zde.