Prezident podepsal insolvenční novelu. Můžeme tak předpokládat, že nejspíš od 1. července tohoto roku začnou platit nová pravidla osobního bankrotu. Dlužník už nebude nemuset splatit 30 procent ze svých dluhů. 

V rámci pětiletého oddlužení nově postačí, když dlužník věřitelům dokáže zaplatit dohromady 900 korun měsíčně. Začne platit i zkrácená varianta. K úspěšnému oddlužení postačí 108 tisíc za 5 let.

Nová pravidla osobního bankrotu by mohla zpřístupnit oddlužení většímu počtu lidí. Ruší se totiž podmínka splacení minimálně 30 procent z dluhů během 5 let.

Dlužník tak bude muset být schopný každý měsíc zaplatit 1800 korun, pokud je insolvenční správce plátcem DPH, tak 1 989 korun. Pokud dlužník nebude schopný během 5 let oněch 30 procent splatit, bude soud posuzovat, zda vynaložil veškeré úsilí, aby zaplatil věřitelům co nejvíce. Pokud soud shledá, že například dlužník nehledal práci odpovídající jeho schopnostem, nebo nepřiznával poctivě své příjmy, je možné, že mu odmítne odpustit zbytek dluhů.

Oddlužení mohou pochopitelně využít i podnikatelé. Až teď ale bude zákon přesně určovat způsob výpočtu srážek z příjmu živnostníků v rámci insolventního řízení. Nyní je to tak, že konkrétní insolvenční soudce zváží, jak s podnikatelem naloží. Po vstupu v platnost novely už by měl být postup sjednocen. 


Zdroj: e15.cz

Více informací

Více informací se dozvíte na školení SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ V PODMÍNKÁCH ROKU 2019, které se koná 26. února 2019 v Olomouci. Lektorem školení je Mgr. Vejsada. Přihlášku a program naleznete zde.