Novinky

Od roku 2019 se mění zahraniční cestovní náhrady

Ve kterých zemích si zaměstnanci na dietách na zahraničních pracovních cestách polepší? Mění se základní sazby stravného u devíti zemí.
Číst více

Je délka zahraniční pracovní cesty nějak omezena?

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce.
Číst více

Územní plánování v roce 2019

Školení Územní plánování v roce 2019 již 21. května v Olomouci.
Číst více

Způsob výpočtu superhrubé mzdy zaměstnanců

Novela zákona o daních z příjmů zásadně změnila způsob výpočtu superhrubé mzdy zaměstnanců, kteří podléhají systému sociálního a zdravotního pojištění jiného členského státu EU.
Číst více

Změna ve vykazování Intrastatu

Nejzásadnější změnou od 1.1.2019 je úprava výše prahu pro vykazování Intrastatu.
Číst více

Výše zahraničního stravného v roce 2019

Jak se mění výše zahraničního stravného v novém roce?
Číst více

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 4. 2019

Dnem 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i některá ustanovení zákona o daních z příjmů.
Číst více

Porušení pracovních povinností

Porušit své pracovní povinnosti může zaměstnanec v různé míře. Někdy je to na okamžitý vyhazov, někdy na výpověď a někdy je to prohřešek, jakých se na výpověď musí nasbírat víc.
Číst více

Školení pro auditory

Podepsali jsme s Komorou auditorů České republiky memorandum o uznání školení pořádaných naší vzdělávací agenturou.
Číst více

Efektivní práce s Excelem

Naučte se jednoduše a spolehlivě ovládat pracovní prostředí MS Excelu. 
Číst více