Novinky

Náležitosti daňového dokladu

Jaké jsou náležitosti daňového dokladu? A jaké údaje daňový doklad obsahovat nemusí?
Číst více

Kdo uhradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud jí uchazeč o práci neprošel?

Zaměstnanec, který neabsolvoval vstupní lékařskou prohlídku, nesmí vykonávat práci. Bez lékařského dokladu je totiž považován za zdravotně nezpůsobilého.
Číst více

Pravidla INCOTERMS

INCOTERMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.
Číst více

Jaký je význam účetní závěrky?

Účetní závěrka je jedna ze zásadních a komplexních informací o podniku, které jsou dostupné pro širokou škálu uživatelů. Díky ní totiž vyjde najevo, jak se společnosti daří.
Číst více

Pracovnělékařské prohlídky jinak

Zákon o specifických zdravotních službách se od 1. listopadu 2017 mění. Pracovní prohlídky mají nová pravidla, novela přizpůsobuje zákon praxi.
Číst více

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů je určeno pro osoby, jejichž pracovní náplní je i řízení motorového vozidla. 
Číst více

Odměňování zaměstnanců

Získejte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů.
Číst více

Jak má vypadat pracovní smlouva?

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Vždy musí obsahovat tři základní náležitosti.
Číst více

Jak podávat výkazy pro Intrastat v roce 2018

V roce 2018 mají povinnost vykazovat Intrastat všichni plátci DPH, kteří v předešlém roce Intrastat vykazovali a suma všech měsíčních hlášení přesáhla částku 8 mil. CZK.
Číst více

Dohoda o pracovní činnosti 2019

Dohoda o pracovní činnosti je uzavírána v souladu s ustanovením § 76 zákoníku práce. 
Číst více