Pokud jedete na pracovní cestu, máte nárok na tzv. cestovní náhrady. Těmi vám zaměstnavatel proplácí dopravu a přispívá na jídlo. Cestovní náhrady vám zabezpečí dopravu na místo služební cesty a také stravné během služební cesty.

Při proplacení cestovného závisí na tom, zda jedete hromadnou dopravou nebo použijete vlastní či firemní auto.

  • Při využití hromadné dopravy vám zaměstnavatel proplatí jízdenku.
  • Při využití firemního auta se o náklady na provoz auta stará zaměstnavatel a zaměstnanec by měl být vybaven dostatečnou finanční rezervou pro krytí všech výdajů s cestou (typicky pro natankování během pracovní cesty).
  • Při využití soukromého auta musí s tímto zaměstnavatel nejdříve souhlasit. Poté proplácí náklady na pohonné hmoty a také na opotřebení automobilu. Při proplácení nákladů na pohonné hmoty se vychází z ceny paliva na účtence, nebo je možné použít paušál stanovený vyhláškou.

Denní stravné se opět řídí státní regulací, přičemž pro státní sféru je stanovena dolní i horní hranice pro úhradu za denní stravné, pro soukromou sféru platí pouze spodní hranice. Na diety máte nárok, pokud jedete na služební cestu v délce minimálně 5 hodin a pokud vám zaměstnavatel nezařídí bezplatné stravování během cesty.

Pokud jedete na vícedenní cestu, tak kromě cestovného a stravného proplácí zaměstnavatel i nocleh. Jeho cena záleží na tom, kde se ubytujete.

Denní sazby stravného v závislosti na délce služební cesty vychází ze sazeb stravného stanovené státem. Denní sazby za stravné během služební cesty se zvyšují na základě inflace a růstu spotřebitelských cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování.

Zdroj: finance.cz

Související školení

Více informací se dozvíte na školení CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PŘEDPISY V ROCE 2019 s oblíbenou lektorkou Mgr. Magdalénou Vyškovskou. Školení proběhne 11. ledna 2019 v Olomouci.

Program školení a přihláška zde.