Účetní závěrka je proces, který vede k sestavení účetních výkazů:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha k účetní závěrce

Účetní uzávěrka je uzavření celého účetnictví za dané účetní období, které spočívá v uzavření:

  • Aktivních účtů
  • Pasivních účtů
  • Nákladových účtů
  • Výnosových účtů

Více se dozvíte DVOUDENNÍM ÚČETNÍM SPECIÁLU s profesorem Strouhalem. 

Školení se koná 27. a 28. června 2019 v BEA centru v Olomouci. Program a přihláška zde.