CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PŘEDPISY V ROCE 2020

Školící místnost Zobrazit větší
 • pátek 13. prosince 2019 v 09:00 hod.
 • prosinec
 • Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ
 • Olomouc

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ
Daňový poradce specializující se na problematiku cestovních náhrad a také zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků a na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 2 069 Kč 327 Kč
4 1 960 Kč 871 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

13.12.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka publikace Cizinci a daně, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců. Oblíbená lektorka.

Cíl školení:

Na školení se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady v souvislosti s výkonem závislé činnosti  poskytovány.

Komu je školení určeno: 

Školení je určeno pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad, tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.

Úroveň:

Pokročilí a zkušení

Program školení:

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad pro rok 2020 včetně novelizace od 1. ledna 2019 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy. Budou vyloženy související koordinační výbory, výklady a judikatura:

 1. Nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance
 2. Nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek u různých kategorií osob pobírajících příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly)
 3. Rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů)
 4. Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad
 5. Tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn)
 6. Specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí)
 7. Zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady
 8. Další povinnosti zaměstnavatele související se zahraniční pracovní cestou (má zaměstnavatel povinnost notifikovat v zahraničí pracovní cestu zaměstnance, kdy má povinnost poskytovat minimální nebo dokonce srovnatelnou mzdu atd.)
 9. Co by měli mít zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu s sebou (formulář A1, další doklady prokazující jejich pracovněprávní vztah s českým vysílajícím zaměstnavatelem)
 10. Je délka zahraniční pracovní cesty nějak omezena? (české pracovněprávní předpisy versus evropské předpisy)
 11. Místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele
 12. Paušalizace cestovních náhrad
 13. Vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách
 14. Příklady daňových dopadů při zahraniční pracovní cestě 

Co o této lektorce říkají účastníci:

 • Sympatická lektorka, mluví věcně a srozumitelně.
 • Srozumitelný a dobře poslouchatelný výklad.
 • Vynikající přednes, srozumitelné ve všech souvislostech výborná prezentace.
 • Profesionální a příjemné vystupování, srozumitelný výklad, mnoho příkladů z praxe. Dobře zpracované materiály.
 • Perfektní odborné znalosti a srozumitelný výklad.
 • Výborný přednes, přínosné a přehledné.
 • Paní lektorka skvěle reagovala na kladené otázky. 
 • Srozumitelnost, erudovanost, praxe, orientace v širší problematice, komplexnost. 
 • Praktické příklady a srozumitelné vysvětlení problematiky.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je také občerstvení a nápoje.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.