TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

Školící místnost Iota Zobrazit větší
 • útery 17. prosince 2019 v 08:30 hod.
 • prosinec
 • Olomouc
 • SOUČKOVÁ Ilona Ing.

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 2 069 Kč 327 Kč
4 1 960 Kč 871 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

17.12.2019

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Komu je školení určeno a další informace:

Určeno pro pracovníky ekonomických a technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2019 a 2020. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Program školení:

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2019 a 2020.

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
 • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

Podrobný výklad bude věnován změnám obsaženým v poslední novele zákona o daních z příjmů

 • technickému zhodnocení provedenému osobou, která není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
 • hmotnému majetku předaného zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolnému svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • hmotnému majetku ve spoluvlastnictví

Výklad je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.