NÁJEM BYTŮ A DALŠÍCH PROSTOR V ROCE 2019, SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM A VZORY PÍSEMNOSTÍ (AKREDITOVÁNO MV ČR)

Školící místnost Iota Zobrazit větší
 • čtvrtek 25. dubna 2019 v 09:00 hod.
 • duben
 • Olomouc
 • JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ

Lektor:

JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ

Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautorka právních předpisů.

Podrobný program školení:

1 600 Kč bez DPH(1 936 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 1 839 Kč 290 Kč
4 1 742 Kč 774 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR - ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-125/2017

Datum konání:

25.4.2019

 

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ

Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, spoluautorka právních předpisů, zkušená lektorka.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno všem, kteří se ve své praxi setkávají s nájemní problematikou – nejčastěji se jedná o obce, developery a další pronajímatele bytů a dalších prostor. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace AK/PV-125/2017) podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, je tedy vhodný pro úředníky v rámci průběžného vzdělávání.

Program školení:

 1. NÁJEM BYTŮ
 • obecná ustanovení týkající se závazků v občanském zákoníku
 • obecná ustanovení o nájmu
 • zrušovací a přechodná ustanovení týkající se nájmu bytů
 • zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu a jejich pojetí,    ochrana nájemce – zakázaná ujednání, předmět nájmu
 • nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném, srovnání s původní právní úpravou
 • zvláštní druhy nájmu (družstevní, služební a zvláštního určení)
 • doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její vliv na smlouvu)
 • obnovování nájmu
 • práva a povinnosti nájemce a pronajímatele týkající se úprav v bytu, jeho poškození a odstraňování vad (odevzdací povinnost, atd.)
 • pravidla pro užívání společných prostor v domě
 • zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužícího k podnikání
 • kauce
 • domácnost nájemce, příslušníci domácnosti, oznamovací povinnost nájemce
 • nájemné, jeho druhy a způsob určení a sjednávání změn
 • prováděcí předpis ke srovnatelnému nájemnému
 • úhrada za služby podle zákona č. 67/2013 Sb., novela zákona č. 104/2015 Sb.
 • podnájem, společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely
 • následky smrti nájemce, přechod nájmu, dědění nájmu 
 • způsoby skončení nájmu ze strany nájemce a ze strany pronajímatele, výpovědní důvody, výpovědní doba
 • postup při realizaci výpovědi, vyklizení a předání bytu
 1. SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM, ZÁKON č. 67/2013 Sb., JEHO NOVELA č. 104/2015 Sb., ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 2. VZORY PÍSEMNOSTÍ – forma nájemní smlouvy a další
 3. DISKUZE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ ÚČASTNÍKŮ

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.