MAJETEK A JEHO ODPISY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU V ROCE 2019

Školící místnost Iota Zobrazit větší
 • útery 28. května 2019 v 09:00 hod.
 • květen
 • Olomouc
 • RNDr. Ivan BRYCHTA

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Podrobný program školení:

1 600 Kč bez DPH(1 936 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 1 839 Kč 290 Kč
4 1 742 Kč 774 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

28.5.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

8.30 – 13.45 – odborný program

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Informace o školení:

Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí včetně aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti.

Komu je školení určeno:

Program je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2019.

Program školení:

 1. Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňové a účetně.
 2. Vstupní cena a její určení – pro účely daňové i účetní, vyvolená investice a další.
 3. Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán.
 4. Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele, odpisovaný i neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny a postup podle přílohy č. 1 ZDP, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy práva stavby a ve speciálních případech, odpisování technického zhodnocení nájemcem a podnájemcem.
 5. Nehmotný majetek – odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování.
 6. Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu.
 7. Postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska – účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody.
 8. Dlouhodobý majetek z pohledu DPH – vymezení, problematika úpravy odpočtu a vyrovnání v případě krácení nároku na odpočet koeficientem, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.
 9. Aktuální a připravované změny v oblasti majetku.
 10. Další související problematika.
 11. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.