PRACOVNĚPRÁVNÍ MANUÁL – SMLOUVY A DOHODY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE V ROCE 2019 V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE

Školící místnost Éta Zobrazit větší
 • útery 26. března 2019 v 09:00 hod.
 • březen
 • Olomouc
 • JUDr. Ladislav JOUZA

Lektor:

JUDr. Ladislav JOUZA

Zkušený advokát, rozhodce pracovních sporů, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor mnoha publikací.

Podrobný program školení:

1 600 Kč bez DPH(1 936 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 1 839 Kč 290 Kč
4 1 742 Kč 774 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

26.3.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 - 13.45 – oborný program

Lektor:

JUDr. Ladislav JOUZA

Zkušený advokát, rozhodce pracovních sporů na základě oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor mnoha publikací z oblasti pracovního práva, v roce 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

O semináři:

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle  zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly přijetím nového občanského zákoníku,  došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle  zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn   zásadou co není zakázáno, je dovoleno, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Semináře je rovněž zaměřen na nejčastější problematické úseky personální práce- vznik, změna a skončení pracovního poměru a na novelu zákoníku práce 2019.

 

Program školení:

1. Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře

2. Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno

3. Zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby

4. Ochrana osobních údajů GDPR v personální praxi

5. Vznik pracovněprávního vztahu:

 • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Nejčastější chyby a nedostatky v pracovních smlouvách

6. Změna a skončení pracovního poměru:

 • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení). Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Nejčastější soudní rozhodnutí (judikatura) ke vzniku změně a skončení pracovního poměru

7. Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:

 • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem – Dohoda mezi agenturou a uživatelem – Pokyn k práci pro zaměstnance

8. Pracovní doba a dovolená:

 • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
 • Konto pracovní doby
 • Úprava pracovní doby
 • Určení nástupu dovolené
 • Písemnosti ke krácení dovolené
 • Použití písemností z občanského zákoníku v personální práci

9. Novela zákoníku práce: její stav době konání semináře, úprava dovolené, doručování, sdílené pracovní místo, přechod práv a povinností

10. Další: Dohoda o zvýšení kvalifikace – Dohoda o (hmotné) odpovědnosti – Dohoda o svěřených předmětech –  Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem novelizovaného zákoníku práce

Vzory předpisů:

  • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)

  • Kolektivní smlouva

  • Pracovní řád

  • Organizační řád

  • Předpis k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby - k používání vlastních vozidel k pracovním cestám -  k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou – k poskytování odstupného – k zařazení do platových tříd – ke zjišťování pravděpodobného výdělku – k hromadnému čerpání dovolené – k určování výše škody -  k úpravě práce z domova –

  • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností

  • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.