ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ V ROCE 2020

Školící místnost Zobrazit větší
 • čtvrtek 17. října 2019 v 09:00 hod.
 • říjen
 • Olomouc
 • VYŠKOVSKÁ Magdaléna Mgr.

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(2 178 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 2 069 Kč 327 Kč
4 1 960 Kč 871 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

Datum konání:

17.10.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 15.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka publikace Cizinci a daně, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců. Oblíbená a velmi kladně hodnocená lektorka.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká.

Cíl semináře:

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Program školení: 

1. Základní povinnosti zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním cizinců

 • Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů

 • Pobytová duální a neduální povolení pro občany třetích států (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu atd.)

 • Nové vládní programy pro ekonomickou migraci
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, kdy povolení k zaměstnání není třeba, ohlašovací povinnosti, sankce a ručení za sankce u dodavatelů

 • Notifikační povinnosti

2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

 • Evropská koordinační nařízení
  • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
  • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
  • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
  • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
  • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
  • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly 
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • Superhrubá mzda po novele – specifická pravidla a výklad koordinačního výboru
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

4. Vysílání zaměstnanců z ČR

 • Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, prosazovací směrnice
 • Plánovaná novelizace směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a její dopady
 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • Notifikační povinnosti
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění

5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Co o tomto školení říkají předchozí účastníci:

 • Seminář byl výborně vedený, plný nových informací srozumitelně podaných.
 • Chválím konkrétní případové studie, příklady z praxe, návaznost na mzdovou problematiku a prodlouženou délku semináře.
 • Sympatická lektorka, mluví věcně a srozumitelně.
 • Profesionální a příjemné vystupování, srozumitelný výklad, mnoho příkladů z praxe. Dobře zpracované materiály.
 • Perfektní odborné znalosti a srozumitelný výklad.
 • Výborný přednes, přínosné a přehledné.
 • Paní lektorka skvěle reagovala na kladené otázky. Obsah semináře zodpověděl odvádění SP, ZP a daní.
 • Srozumitelnost, erudovanost, praxe, orientace v širší problematice, komplexnost. Tento seminář si klidně zopakuju ještě jednou.
 • Praktické příklady a srozumitelné vysvětlení problematiky.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení, nápoje a oběd zdarma

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.