ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2019 (AKREDITOVÁNO MV ČR)

Školící místnost Alfa Zobrazit větší
 • útery 21. května 2019 v 09:00 hod.
 • květen
 • Olomouc
 • Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj.

Podrobný program školení:

1 800 Kč bez DPH(1 800 Kč s DPH)

Množstevní slevy
Počet účastníků Cena Ušetříte
3 1 710 Kč 270 Kč
4 1 620 Kč 720 Kč

Doporučte školení kolegovi!

Podrobný program školení:

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR - ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-143/2018

Datum konání:

21.5.2019

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Tomáš SKLENÁŘ

Spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, zkušený lektor a přední odborník.

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program školení:

 1. Aktuální informace k problematice vydávání závazných stanovisek orgány územního plánování.

 2. Výklad vztahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním plánu, dopady na vydávání závazných stanovisek a rozhodování.

 3. Kdy se nepoužije územní plán a kdy zásady územního rozvoje pro rozhodování (vliv na obsah závazných stanovisek orgánů územního plánování).

 4. Územní plán s prvky regulačního plánu (na co si dát pozor v obsahu a při projednání).

 5. Příklady návrhu obsahu změny a návrhu usnesení zastupitelstva o pořízení změny ÚP zkráceným postupem, shrnutí hlavních zásad pořizování a první poznatky z praxe.

 6. Co pro pořizovatele a projektanty vyplývá z vybraných rozsudků soudů a metodik.

 7. Ústní informace o projednávaných poslaneckých iniciativách ke změnám stavebního zákona, které lze očekávat v nejbližší době a o přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva.

 8. Diskuze a zodpovězení dotazů účastníků.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00 (školící místnost Alfa)

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.